Aktualności

Świeckie Państwo: nie składamy broni

Dokładnie rok temu, 6 stycznia 2019, Inicjatywa Polska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o świeckim państwie. W zaledwie 1,5 miesiąca naszą petycję poparło ponad 40 tys. Polek i Polaków w całym kraju.

Niestety, Komisja ds. Petycji ekspresowo wyrzuciła projekt do kosza, nie kierując go nawet do dalszych prac. Jednak, mimo wielkiej ignorancji posłów Zjednoczonej Prawicy, nie odpuścimy. W 2020 roku ponownie zgłosimy nasz projekt. Nie widzimy żadnego uzasadnienia, by utrzymywać z publicznych środków księży, z arcybiskupem Jędraszewskim na czele, który w sianiu nienawiści przekroczył już wiele granic.

Przypomnijmy, że celem ustawy jest wprowadzenie rzeczywistego rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa. Ma to się odbyć poprzez:

  • zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, precyzyjne uregulowanie jej obecności w publicznych szkołach oraz wzmocnienie neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce;
  • zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych oraz likwidacja Funduszu Kościelnego;
  • likwidację wspólnych komisji rządowo – kościelnych i ustanowienie jednej komisji złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji świeckich skupiających agnostyków i ateistów.

– Nasza inicjatywa to pierwszy krok na drodze do świeckiego państwa. Zaczynamy od uregulowania kwestii religii w szkołach, bo w szkołach wszystko się zaczyna. Nie widzimy też żadnych podstaw do finansowania kościoła z budżetu państwa – tłumaczyła na konferencji prasowej 6 stycznia 2019 roku Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska.

Artykuł 25 Konstytucji stanowi, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Praktyka pokazuje tymczasem, że kościoły, w szczególności Kościół katolicki, wywierają realny nacisk na władze publiczne w sferze materialnej i niematerialnej. Państwo polskie finansuje naukę religii w szkołach, czyli naukę wiary bez naukowych podstaw, finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, eksponuje symbole religijne w sferze publicznej, przedstawiciele władzy publicznej uczestniczą, a także organizują obrzędy religijne przy okazji świąt państwowych.

Taki stan rzeczy i takie zachowania naruszają neutralność światopoglądową państwa. Przedstawiciele władz publicznych nie powinni eksponować swoich przekonań religijnych. Powinni za to zachowywać realną neutralność wobec wszelkich religijnych przekonań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *