Sejm

Barbara Nowacka
– posłanka RP

Przynależność do komisji i podkomisji:

 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
 • Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (zastępczyni przewodniczącego),
 • Podkomisja stała do spraw młodzieży,
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarna Grupa Kobiet,
 • Parlamentarny Zespół do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+,
 • Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Seksualnej,
 • Parlamentarny Zespół ds. Ludności, Zdrowia i Rozwoju,
 • Parlamentarny Zespół ds. Onkologii,
 • Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
 • Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia (przewodnicząca),
 • Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu (wiceprzewodnicząca),
 • Parlamentarny Zespół Praw Kobiet.

Biuro poselskie:

ul. Władysława IV 38,
lok. 46
81-364 Gdynia
woj. pomorskie


Dariusz Joński
– poseł RP

Przynależność do komisji i podkomisji:

 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
 • Komisja Infrastruktury,
 • Podkomisja stała do spraw transportu kolejowego,
 • Podkomisja stała do spraw transportu lotniczego (przewodniczący).

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Łódzki Zespół Parlamentarny (przewodniczący),
 • Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praw Kierowców,
 • Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (przewodniczący)
 • Parlamentarny Zespół Praw Dziecka,
 • Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt,
 • Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”.

Biuro poselskie:

ul. Batorego 2
95-200 Pabianice
woj. łódzkie