Rejestr umów

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ

Partia polityczna: INICJATYWA POLSKA

Rok: 2023

Lp.

Numer
umowy

Data
zawarcia
umowy

Miejsce
zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania
umowy  (od - do)

Oznaczenie
stron umowy

Oznaczenie
przedstawicieli
stron umowy

Przedmiot
umowy

Wartość
przedmiotu
umowy

Tryb zawarcia
umowy

Dodatkowe
informacje

01

01/2023

09.01.2023


Warszawa

09.01.2023-31.12.2023

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji                 Inicjatywa Polska

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji


Jacek Wiśniewski, Kinga Łoźińska                            Inicjatywa Polska 

Katrzyna Osowiecka, Tomasz Sybilski
Licencja systemu informatycznego

1000

negocjacyjny

-

27.09.2023

Katowice

2 tyg. od 28.09.2023

Business Consulting Sp. z o.o.                                                                               Inicjatywa Polska

Reklamy Fullback na 4 autobusach PKM Świerklaniec

4800

negocjacyjny