Zarząd partii

  1. Nowacka Barbara – przewodnicząca
  2. Joński Dariusz – wiceprzewodniczący
  3. Sybilski Tomasz – sekretarz generalny
  4. Osowiecka Katarzyna – skarbniczka
  5. Dzierżyński Arkadiusz
  6. Niewiadomska Anna
  7. Piekarska Katarzyna
  8. Uzdowska-Gacek Anna
  9. Wiczuk Adam
  10. Wiłnicki Szymon