Zarząd partii

Barbara Nowacka – przewodnicząca Inicjatwy Polska
Tomasz Sybilski – sekretarz, członek zarządu
Katarzyna Osowiecka – skarbniczka, członkini zarządu
Anna Uzdowska-Gacek – członkini zarządu
Barbara Starska – członkini zarządu 
Szymon Wiłnicki – członek zarządu
Arkadiusz Dzierżyński – członek zarządu