AktualnościWażne

Równość ponad granicami!

Równouprawnienie płci nie ma barier społecznych, politycznych ani geograficznych. Dotyczy sfery ekonomicznej, bo równa praca = równa płaca. Edukacji, bo każda osoba musi mieć do niej zapewniony równy dostęp. Przywództwa, bo kobiety mają takie same kompetencje, jak mężczyźni, by zajmować stanowiska kierownicze.

W Międzynarodowy Dzień Kobiet, i każdego innego dnia, domagamy się głośno zapewnienia pełni praw kobiet, w tym dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, oraz walki z przemocą i nierównościami na każdej płaszczyźnie.

#InicjatywaPolska #8marca #Równouprawnienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *