AktualnościWażne

Święto Konstytucji 3 maja

Dziś obchodzimy Święto #Konstytucja3maja 🇵🇱✌️
Równo 231 lat temu uchwalona została ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Choć dokument już dawno utracił moc, a w #Polska obowiązuje #KonstytucjaRP z 2. kwietnia 1997 roku, to była przełomowym i niezwykle symbolicznym aktem prawnym.
My tymczasem przypominamy fragment obecnej Ustawy Zasadniczej:
“Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”.
#Konstytucja ma znaczenie! Nieważne ilekroć deptana przez władzę.
Wolność, równość, demokracja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *