Aktualności

Seks bez zgody to gwałt!

Inicjatywa Polska zapowiada prace na rzecz zmiany prawnej definicji gwałtu. Co dwudziesta kobieta w Polsce doświadczyła gwałtu, co trzecia doświadczyła niechcianych zachowań seksualnych, tylko 10 procent z nich zwróciło się z tym na policję.

Sprawiedliwości mogą domagać się tylko te, które wyraziły głośny i stanowczy sprzeciw.Polskie prawo nie chroni ofiar przemocy seksualnej w wystarczającym stopniu. Obecnie zgodnie z przepisami karze podlega osoba, która groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego. Ofiara musi stawiać czynny i nieprzerwany opór, manifestować swój brak zgody przez głośne protesty, prośbę lub krzyk zaś opór ma być rzeczywisty, a nie pozorny.

W naszym państwie powinna obowiązywać definicja gwałtu oparta na braku zgody, nie zaś na oporze. Takie rozwiązania funkcjonują w wielu krajach tj. Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja czy Belgia. Prawo do autonomii seksualnej, integralności cielesnej, godności i życia wolnego od gwałtu są prawami człowieka i powinny być chronione. Inicjatywa Polska będzie pracować na rzecz zmiany prawnej definicji gwałtu, to po stronie ofiary, a nie oprawcy musi stać państwo.

#InicjatywaPolska #seksbezzgodytogwałt #tylkoTAKoznaczazgodę #zmianaArt197kk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *