AktualnościNoweWażne

Nasz kandydat do Sejmu – Eugeniusz Czykwin

Dzisiaj prezentujemy sylwetkę Eugeniusza Czykwina, kandydata z okręgu 24, który startuje z miejsca 7.
Pochodzi z wielokulturowego Podlasia, dlatego działa na rzecz społeczności prawosławno-białoruskiej. Jest wiceprezydentem Światowej Federacji Młodzieży Prawosławnej SYNDESMOS.
Walczy o mniejszości narodowe i wyznaniowe. Broni praw Polek i Polaków żyjących za granicą. Współtworzył m.in. ustawę “o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym”.
Zainicjował powstanie grup współpracy pomiędzy Polską a krajami bałkańskimi. W przyszłym sejmie będzie walczył o lepszą edukację dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *