Świeckie Państwo: nie składamy broni

Dokładnie rok temu, 6 stycznia 2019, Inicjatywa Polska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o świeckim państwie. W zaledwie 1,5 miesiąca naszą petycję poparło ponad 40 tys. Polek i Polaków w całym kraju.

Niestety, Komisja ds. Petycji ekspresowo wyrzuciła projekt do kosza, nie kierując go nawet do dalszych prac. Jednak, mimo wielkiej ignorancji posłów Zjednoczonej Prawicy, nie odpuścimy. W 2020 roku ponownie zgłosimy nasz projekt. Nie widzimy żadnego uzasadnienia, by utrzymywać z publicznych środków księży, z arcybiskupem Jędraszewskim na czele, który w sianiu nienawiści przekroczył już wiele granic.

Przypomnijmy, że celem ustawy jest wprowadzenie rzeczywistego rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa. Ma to się odbyć poprzez:

  • zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, precyzyjne uregulowanie jej obecności w publicznych szkołach oraz wzmocnienie neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce;
  • zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych oraz likwidacja Funduszu Kościelnego;
  • likwidację wspólnych komisji rządowo – kościelnych i ustanowienie jednej komisji złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji świeckich skupiających agnostyków i ateistów.

– Nasza inicjatywa to pierwszy krok na drodze do świeckiego państwa. Zaczynamy od uregulowania kwestii religii w szkołach, bo w szkołach wszystko się zaczyna. Nie widzimy też żadnych podstaw do finansowania kościoła z budżetu państwa – tłumaczyła na konferencji prasowej 6 stycznia 2019 roku Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska.

Artykuł 25 Konstytucji stanowi, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Praktyka pokazuje tymczasem, że kościoły, w szczególności Kościół katolicki, wywierają realny nacisk na władze publiczne w sferze materialnej i niematerialnej. Państwo polskie finansuje naukę religii w szkołach, czyli naukę wiary bez naukowych podstaw, finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, eksponuje symbole religijne w sferze publicznej, przedstawiciele władzy publicznej uczestniczą, a także organizują obrzędy religijne przy okazji świąt państwowych.

Taki stan rzeczy i takie zachowania naruszają neutralność światopoglądową państwa. Przedstawiciele władz publicznych nie powinni eksponować swoich przekonań religijnych. Powinni za to zachowywać realną neutralność wobec wszelkich religijnych przekonań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *